فروشگاه فانتونی 

با مدیریت: جناب آقایان امین سلطانی _ امین کیخا 

آدرس: سیستان و بلوچستان، چابهار، بلوار توحید، نرسیده به کارگر شمالی 

تلفن تماس:05435338138

موبایل: 09151922629-09159497682