فروشگاه فانتونی

با مدیریت: جناب آقایان امین سلطانی _ امین کیخا 

آدرس: سیستان و بلوچستان، زاهدان، بلوار شهید مزاری نبش مزاری یک 

تلفن تماس:05433437610

موبایل: 09151922629-09159497682