کمدی و کابینت

لولا زیرو اکس شیشه

M360- لولا زیرو پایوت شیشه مدل Z1 فانتونی

لولا زیرو

M361- لولا زیرو پایوت شیشه مدل Z2 فانتونی

لولا زیرو پایوت

صداگیر کف کشو

M370- صداگیر کف کشو سفیـد فانتونی
M371- صداگیر کف کشو طوسی فانتونی

صداگیر کف کشو

مگنت مکانیزم درب های فشاری(PUSH TO OPEN)

M018- مگنت جهت درب های فشاری سری 1 فانتونی

مگنت

M118- مگنت جهت درب های فشاری سری 2 فانتونی

درب فشاری

M218- مگنت جهت درب های فشاری سری 3 فانتونی

مگنت جهت درب

M318- مگنت جهت درب های فشاری سری 4 فانتونی

مگنت جهت درب فشاری

M082- مـــگـنت بــــا ســـر پــلاستیـکی مــخصـوص لــولا ســاده فانتونی
M083- مگنت با سر فلزی مخصوص لولا خلاص و معکوس فانتونی

مگنت سر پلاستیکی

دمپر مدادی آرامبند

M084- دمپر مدادی توکار (بدون پایه) فانتونی
M085- دمپــر مــدادی روکـار (بـــا پــایه) فانتونی

دمپر مدادی

گونیا و اتصالات

M023- اتصال فیتینگ مدل J1 فانتونی

اتصال فیتینگ

M024- اتصال ال 90 مدل J2 (دو قطعه) فانتونی

اتصال ال 90

M025- اتصال خطی مدل J3 (دو قطعه) فانتونی

اتصال خطی

M150- گونیا تخت مدل J4 سفید فانتونی

گونیا تخت

M151- گونیا تخت مدل J5 مشکی فانتونی

گونیا تخت مدل جی 6

M152- گونیا تخت مدل J6 قهوه ایی فانتونی

گونیا تخت مدل جی 5

M153- گونیا تخت مدل J7 مشکی فانتونی

گونیا تخت مدل جی 7

M154- گونیا مثلثی مدل J8 چهار پیچ فانتونی

گونیا مثلثی

M155- گونیا مثلثی مدل J9 دو پیچ با درپوش فانتونی

گونیا مثلثی مدل جی 9

M156- گونیا مثلثی مدل J10 دو پیچ ریگلاژی فانتونی

گونیا مثلثی مدل جی 10

فیتینگ قابل ریگلاژ

M101- فیتینگ مدل H1 قابل ریگلاژ فانتونی

فیتینگ

M102- فیتینگ مدل H2 قابل ریگلاژ فانتونی

فیتینگ قابل ریگلاژ

M103- فیتینگ مدل H3 قابل ریگلاژ فانتونی

مدل اچ 3

M104- فیتینگ مدل H4 قابل ریگلاژ فانتونی

فیتینگ قابل ریگلاژ مدل اچ 4

دریچه هوا مخصوص یخچال توکار

M170- دریچه هوا پی وی سی سایز 8*30 سانتیمتر فانتونی

دریچه هوا

M171- دریچه هوا آلومینیومی سایز 5*60 سانتیمتر فانتونی

دریچه هوا آلومینومی

قرنیز مخصوص آب بندی کابینت

M600- قـرنیـز صفحـه رنـــگ سیــلور 4 مـتـری فـانتـونی
M610- پک اتصالات قرنیز صفحه رنگ سیلور فانتونی

پک اتصال

پایه چرخ مبلی و اداری

M200- پایه چـرخ پـلاستیکی ساده فانتونی
M201- پایه چرخ پلاستیکی ترمزدار فانتونی

پایه چرخ

M202- پایه فیکس کروم میز اداری فانتونی

پایه فیکس

M203- پایه صداگیر مبل فـانتـونی

پایه صدا گیر

M230- پــایه ال مبــلی قابـل ریگلاژ 6 سانتیمتری فانتونی
M231- پــایه ال مبــلی قابــل ریگلاژ 8 سانتیمتری فانتونی
M232- پــایه ال مبــلی قابل ریگلاژ 10 سانتیمتری فانتونی
M233- پــایه ال مبلی قابل ریگلاژ 12 سانتیمتری فانتونی
M234- پـایه ال مبلی قابل ریگلاژ 14 سانتیمتری فانتونی
M235- پایه ال مبلی قابل ریگلاژ 20 سانتیمتری فانتونی

پــایه ال مبــلی قابـل ریگلاژ 6 سانتیمتری فانتونی

M236- پایه شفتی کوتاه فانتونی
M237- پــایه شفتی بـلند فـانتونی

پایه شفتی بلند فانتونی

پایه هنگر دیواری توکار مخصوص شلف دیواری

M240- پـایه هنـگر دیـواری 10 سانتیمتری فانتونی
M241- پـایه هنـگر دیـواری 15 سانتیمتری فانتونی
M242- پایه هنگر دیواری 20 سانتیمتری فانتونی

پـایه هنـگر دیـواری 10 سانتیمتری فانتونی

مکانیزم صفحه گردان

M243- مکانیزم صفحه گردان فانتونی

مکانیزم صفحه گردان فانتونی

قفل کلیدی

M210- قفل کلیدی سه کشو فانتونی

قفل کلیدی سه کشو فانتونی​

M211- قفل کلیدی تک کشو فانتونی

قفل کلیدی تک کشو فانتونی

نردبان دو پله تاشو

M081- نردبان دو پله تاشو فانتونی

نردبان دو پله تاشو فانتونی​

M700- پیــچ MDF کــروم 5/1فانتونی
M701- پیــچ MDF کــروم 8/1فــانتونی
M702- پیچ MDF کــروم 5/2فـانتونی
M703- پیـچ MDF کـروم 4 فـانتونـی
M704- پیـچ MDF کــروم 5 فـانتونـی
M705- پیـچ MDF کـروم 7 فـانتونـی

پیــچ MDF کــروم 5/1فانتونی